Medo (1993)

Medo é unha serie curta,  realizada íntegramente en El Salvador na que se aprecia un debuxo expresionista así como o emprego de materiais pouco habituais como mercuro cromo, terra, café.

O formato destas obras é pequeno, axeitado á falta de material, e á dureza retratada.